ويتامين A وC وE

 آيا واقعاً ويتامين A براي سلامتي چشم ها مفيد است؟

به عنوان اولين دليل مي توان گفت كه ويتامين A از شبكوري پيشگيري مي كند شبكوري ناشي از كمبود ويتامين A غيرقابل درمان است. كمبود ويتامين A باعث گزروفتالمي (xerophthalmia) همراه با خشكي چشم، زخم قرنيه و آماس پلك مي شود. گزروفتالمي درمان نشده ، ممكن است منجر به نابينايي شود. كمبود ويتامين A يكي از دلايل نابينايي در جوامع در حال توسعه است. همچنين گزارش شده است كه ويتامين A در پيشگيري از كاتاراكت و دژنراسيون ماكولا  (يكي ديگر از عوامل نابينايي) نقش دارد.

چنانكه فردي سيگاري باشد يا الكل مصرف نمايد، بايد مصرف ويتامين A را افزايش دهد تنباكو باعث مقاومت بدن در برابر جذب ويتامين A ميشود، نوشابه هاي الكلي نيز ارزش غذايي مقدار قابل توجهي از ويتامين A را از بين مي برند.

هشدار در مصرف مكمل هاي بتاكاروتن: مصرف مكمل هاي صناعي (غيرطبيعي) شيوع ابتلا به سرطان ريه را در سيگارها نشان ميدهد، بنابراين توصيه ميشود افراد سيگاري از منابع طبيعي ويتامين A استفاده كنند.

 ويتامين C و بيوفلاونوييدها

ويتامين A ، تنها آنتي اكسيدان مورد نياز براي چشم ها نيست. سوپر قهرمان ديگر براي بينايي ويتامين C است. بيوفلاونوييد نيز ماده غذايي مفيد ديگري است كه اغلب همراه ويتامين C است. اين ماده در انجام واكنش هاي ويتامين C دخالت دارد و خود نيز در بعضي از واكنش ها شركت ميكند.

مطالعات نشان مي دهند كه مقادير زياد ويتامين C ، خطر ابتلا به كاتاراكت را كاهش ميدهند.

ويتامين هاي C و E احتمالاً در به تأخير انداختن دژنراسيون سني ماكولا نيز مؤثرند. اين بيماري در حال حاضر درمان ندارد.

چنانچه پيشگيري از كاتاراكت ها و دژنراسيون ماكولا، دلايل كافي براي مصرف ويتامين C نيستند، پس بايد اضافه كرد كه ويتامين C در پيشگيري از گلوكوم و كاهش آن بعد از ابتلا مؤثر است. مطالعات نشان داده اند كه ويتامين C ، فشار چشمي بيماران مبتلا به گلوكوم را پايين مي آورد.

 ويتامين E

تحقيقات بسياري موثربودن ويتامين E در پيشگيري از كاتاراكت را نشان داده اند و احتمال مي رود فاكتور مؤثر ديگري هم در پيشگيري از دژنراسيون ماكولا باشد.