عدسی های جذبی و انعکاسی 3

(قسمت آخر)
 

 لایه های پوششی

اين لایه ها نمود ظاهری و کارآيی عدسی ها را بهبود می بخشند.

لایه ضد خش : شیشه در برابر خراش و خش مقاومت خوبی دارد اما می‌شکند. پلاستیک نمی شکند ولی در عوض زود خش می‌افتد. برای همین معمولاً با لایه ای از مواد کربنی سخت ولی شفاف، روی آنها را می‌پوشانند تا از آنها محافظت کنند.

لایه ضد انعکاس : یکی از مشکلات عینکهای آفتابی این است که نوری که از عقب به پشت شیشه عینک می‌خورد، منعکس می‌شود و به چشم می‌رسد. لایه ضد انعکاس، لایه سخت و نازکی است که از ماده ای با ضریب شکست بین هوا و شیشه ساخته شده است. وقتی نور با یک سطح برخورد می‌کند، نسبت مقدار نور منعکس شده به نور شکست یافته وابسته به ضریب شکستهای دو محیط است. چون ضریب شکست این لایه مابین ضریب شکست هوا و شیشه است، مقدار نوری که از سطح جلویی و پشتی آن منعکس می‌شود، تقریباً یکسان است. اگر ضخامت این لایه یک چهارم میانگین طول موج نور مرئی باشد، تداخل انعکاس دو طرف آن با یکدیگر سبب تضعیف و از بین رفتن هر دوی آنها می‌گردد. این لایه معمولاً روی سطح بسیاری از عینکهای طبی هم نشانده می‌شود تا از درخشش آن جلوگیری کند.

لایه آینه ای : بعضی از عینکهای آفتابی مانند آینه به نظر می‌رسند. روی این عینک‌ها یک لایه بسیار نازک از مواد منعکس کننده نور قرار داده شده است. این مولکول‌ها نور را منعکس می‌کنند، اما چون با فاصله از هم روی سطح شیشه قرار داده شده اند، فقط بخشی از نور که به آنها برخورد می‌کند بازتابانده می‌شود و باقی نور از بین این مولکول‌ها عبور می‌کند و به چشم می‌رسد. با این روش نوری که به چشم می‌رسد، کاهش می‌یابد.گاهی این لایه را طوری اعمال می‌کنند که مقدار ذرات منعکس کننده از پایین به بالا بیشتر شود. به این ترتیب نوری که از بالا می‌آید، تا حد زیادی منعکس می‌شود در حالی که نوری که از روبرو یا پایین می‌آید به چشم می‌رسد. پس هنگام رانندگی نور خورشید مزاحم چشمتان نمی شود ولی می‌توانید به راحتی جلوی خود را ببینید.

لایه جذب کننده نور ماوراء بنفش : همان طوری که در بالا ذکر شد،بسیاری از بیماری های چشم به دلیل آسیب های است که اشعه UV  ایجاد می‌کند. پس یک لایه جذب کننده اشعهUV می‌تواند از چشمان شما محافظت کند و باید عینکی انتخاب کنید که تمام هر دو نوع اشعه UV-A&Bرا جذب نماید. معمولاً روی عینکهای آفتابی برچسبی است که نشان می‌دهد چند درصد نور UV را جذب می‌کنند. شما باید به دنبال 100% باشید.

چگونه می‌توان مطمئن شد، عینک مورد نظر ما 100% امواج UV جذب می‌کند؟

برای این کار از دستگاهی به نام فوتومتر (Photometer) استفاده می‌شود. این دستگاه مقدار گذردهی UV را اندازه گیری می‌کند. مقدار گذردهی عینک مناسب باید 0-1% باشد.

اگر فوتو متر در اختیار نداشتیم چگونه از ضد UV بودن عینک مطمئن شویم؟

یک راه ساده برای اطمینان از ضد UV بودن عینک استفاده از یک عینک فوتوکرومیک می‌باشد.عینک مورد نظر خود را روی یک عینک فوتوکرومیک قرار داده و روبروی خورشید بگیرید.پس از 1 الی 2 دقیقه عینک را برداشته و عینک فوتوکرومیک را نگاه کنید قسمتی که زیر عینک شما بوده نباید تیره شده باشد و یا در حد بسیار کم تیره شده باشد.

عدسی های پلاريزه

نور یک موج الکترومغناطیس است. این موج از یک میدان الکتریکی و یک میدان مغناطیسی تشکیل شده که عمود بر هم ارتعاش می‌کنند. امواج نورانی که از خورشید یا هر منبع نوری دیگر متصاعد می‌شوند، در تمامی جهات ارتعاش دارند. زمانی که نور از یک سطح عبور می‌کند یا از آن منعکس می‌شود، وضعیت ارتعاشات تغییر می‌کند. به این نور که ارتعاشات آن فقط در یک جهت خاص است، نور پلاریزه می‌گوییم. که  در طبیعت هم اتفاق می‌افتد. زمانی که به یک دریاچه نگاه می‌کنید، احساس می‌کنید که سطح آب می‌درخشد. چون سطح آب مانند یک فیلتر پلاریزه عمل می‌کند و اجازه نمی دهد بخشی از نور که ارتعاشی هم جهت با آرایش مولکولی آن دارد، عبور کند. این همان بخشی از نور است که منعکس می‌شود و مانع دیده شدن اشیای درون آب می‌شود، حتی اگر آب زلال باشد.

وقتی نور با یک سطح افقی برخورد می‌کند، امواج منعکس شده در جهت افقی پلاریزه می‌شوند. به همین علت عدسی های پلاریزه عینکهای آفتابی در زاویه ای قرار داده شده اند که فقط به نوری که در جهت عمودی پلاریزه شده اجازه عبور می‌دهد.

يک  روش ساده برای تشخيص پلارويد : اگر دو عدسی پلارويد را بر هم عمود نماييم ،  درخشش سطحی که به آن نگاه می کنيم ، به طور قابل ملاحظه ای افت می‌کند.

کاربرد عدسی های جذبی و انعکاسی

درپايان وبرای اين که در عمل نتيجه ای ازگفته های بالا گرفته باشيم ، چند مورد از موارد استفاده عدسی های جذبی و انعکاسی را ياد آوری می شود.

فوتبال و ساير فعاليت های ورزشی در فضای آزاد : دودی-خاکستری يا قهوه ای-کهربايي

گذراندن تعطِلات در ساحل دريا : دودی-خاکستری

قايق سواری : دودی-خاکستری يا قهوه ای-کهربايي همراه با پوشش آيينه ای

ماهی گيری در هوای آفتابی : دودی-خاکستری يا قهوه ای-کهربايي همراه با پوشش پلارويد

گلف : دودی-خاکستری در روزهای آفتابی وکهربايی یا زرد در روز های ابری

شکار : زرد همراه با پوشش آنتی رفلکس در روزهای ابری و دودی-خاکستری در روزهای آفتابی

اسکی یا راه پيمايی در برف : دودی-خاکستری يا قهوه ای همراه با پوشش آيينه ای

تنيس : کهربايی یا زرد در روز های ابری وفضای بسته و دودی-خاکستری در روزهای آفتابی