راهنمای خريد عينک آفتابی

  عينک هاي آفتابي که فاقد هر گونه مشخصات باشد، براي چشمها ضرر داشته و باعث پديده اي به نام ” عدم آسايش از نور“ مي شوند.در صورت به وجود آمدن پديده مزبور، افراد دچار عوارض ديگري همچون خستگي، سرخي چشم، تاري ديد ، درد چشم و سردرد مي شوند.
‌ مشخصات فني عينکهاي آفتابي از مهمترين شاخص هاي انتخاب عينک آفتابي استاندارد است

 1-عينک آفتابي بايد جاذب پرتوهاي ماوراء بنفش باشد.

2- کيفيت شيشه عينک آفتابي

در عينک هاي آفتابي نبايد جابجايي تصوير مشاهده شود و وجود چنين علائمي نشان دهنده عدم مرغوبيت عدسي عينک آفتابي است؛ هم چنين عينکهاي آفتابي بايد فاقد هر گونه اعوجاج ( کج و معوج بودن ) باشند.

3-ابعاد و پوشانندگي صورت

 لبه فوقاني عينک هاي آفتابي بايد با انتهاي ابرو مماس باشد؛ قسمت تحتاني آن حداقل تا قسمت فوقاني گونه ادامه پيدا کند و همچنين، قسمت داخلي عينک بايد با تيغه بيني مماس باشد و قسمت خارجي آن هم کاملا چشم ها را بپوشاند.

بهترين عينكهاي آفتابي آنهايي هستند كه 100% شعاع UV را جذب نموده، بهترين كيفيت اپتيكي را داشته ،داراي کمترين احتمال شکستن بوده و نيز  اندازه اش مناسب باشد.

( بعضي كارخانه­هاي سازنده برچسب هايي را بروي عينك محصول خود نصب مي كنند با اين مضمون كه جذب UV تا بيش از 400 نانومتر صورت مي گيرد كه اين نيز به معناي همان جذب 100% شعاع UV است.)