چرا لنز سالانه

آيا واقعا لنز های سالانه (سنتی) جايگاه خود را در دنيا از دست داده و ديگر توليد نمی شوند؟
آيا واقعا لنزهای سالانه فقط در فقط در موارد خاص و بصورت سفارشی توليد می شوند؟
آيا واقعا تکنولوژی اين لنزها منسوخ شده و در خارج از ايران کاربرد ندارند؟


برای پاسخ دادن به سوالات فوق بهتر است اول مروری داشته باشيم به انواع لنزهای تماسی  و برنامه زمانی تعويض آن ها

لنزهای تماسی بر اساس نوع ماده اي که لنز از آن ساخته شده است به دو نوع تقسيم مي شوند:

  • لنزهاي تماسي نرم    Soft contact lenses
  • لنزهاي تماسي سخت نافذ اکسيژن    Rigid gas permeable (RGP) contact lenses

لازم است بدانيم که حتی با مراقبت های مناسب بازهم لازم است لنزهای تماسی نرم برای ايمنی ،سلامتی چشم ها و پيشگيری از عفونت در بازه های زمانی خاصی که معمولا توسط شرکت سازنده تعيين می شود با لنز جديد جايگزين گردند.

دسته بندی لنزهای نرم بر اساس برنامه زمانی تعويص آن ها بصورت زير است:

  • لنزهای يک بار مصرف روزانه که پس از فقط يک روز استفاده دور انداخته می شوند.
  • لنزهای يک بار مصرف که هر دو هفته يا زودتر دور انداخته می شوند.
  • لنزهای تعويض مکرر که پس از يک ماه يا يک فصل استفاده دور انداخته می شوند.
  • لنزهای سنتی که پس از شش ماه يا بيشتر دور انداخته می شوند.

جنس لنزهای سنتی هايدروژل بوده و ساير لنزهای ذکر شده (يکبار مصرف و تعويض مکرر) يا از هايدروژل و يا سيليکون هايدروژل می باشد.

لازم به توضيح است که در برنامه زمانی تعويض لنزهای نرم (رنگی ،شفاف و نمره دار و بدون نمره) مطلبی باعنوان ميزان ساعت استفاده نداريم و اين دروغی است که متاسفانه از طرف بعضی از فروشندگان  سود جو عنوان شده است.


بنا به اذعان انجمن های قرنيه و کنتاکت لنز  مصرف لنزهای کوتاه مدت رو به گسترش و مصرف لنزهای سنتی يا سالانه رو به افول می باشد.

اطلاهات آماری زير گويای همين است.

اطلاعات فوق بر مبنای 20566 مورد فيت که در کشورهای مختلف انجام شده ، گردآوری شده است.

با نگاهی به جداول فوق می بينيم که استفاده از لنز سنتی بغير از کشور بلغارستان که 29 % موارد فيت را شامل بوده در بقيه کشورها بين 0 % تا 3 % بوده است!

بهتر است بگوييم که لنزهای سنتی مقبوليت خود را در بين تجويز کنندگان و مصرف کنندگان لنز از دست داده ، توليدشان کاهش يافته و در حال از دست دادن جايگاه خود می باشد.

لنزهای سنتی فقط برای نسخه های خاصی که در بين لنزهای يک بار مصرف و تعويض مکرر امکان دسترسی ندارند،کاربرد دارند که ممکن است هنوز توليدشان ادامه داشته و يا به صورت سفارشی توليد گردند.

اگرچه تکنولوژی توليد لنزهای سنتی منسوخ شده و يا بهتر است بگوييم در حال منسوخ شدن است اما فعلا در موارد خاصی ممکن است بهترين گزينه برای انتخاب باشند اما اين دليل نمی شود که برای نسخه هايی که امکان دسترسی به لنزهای يک بار مصرف و تعويض مکرر وجود دارد ، با پيشنهاد و انتخاب لنز سنتی سلامتی بیمارانمان به خطر انداخته و آنان را از انتخاب بهترين گزينه که استفاده از لنزهای کوتاه مدت است ، محروم سازيم.

ضمنا در صورت اجبار و انتخاب لنز سنتی بهتر است به بيمارانمان پيشنهاد دهيم که زودتر از موعد مقرر اقدام به تعويض نمايد!

 مصرف کننده گرامی لحظه ای فکر کنيد:

 چرا  با انتخاب لنز سالانه سلامت چشمانمان به خطر می اندازيم؟

شايد لنزهای کوتاه مدت و تعويض مکرر اندکی گران به نظر برسند اما قيمت چشمانمان بيش از اينهاست.

 

 منبع اطلاعات آماری

Contact Lens Spectrum, Volume: 28 , Issue: January 2013, page(s): 31 - 38 44