چند نکته درمورد خريد عينک کودکان

مي دانيد که انتخاب فريم عينک کودکان کمي گيج کننده است ، آيا از ميان فريم هاي موجود چه فريمي را بايد انتخاب کرد که هم براي او راحت و باب ميل باشد و هم به قولي مهمان دو روز نباشد؟
  ضخامت عدسي هاي عينک
 نسخه عينک اولين عامل دخيل در انتخاب فريم است بنا براين قبل از شروع بازديد از فريم ها با مسئول قسمت فروش مشورت کنيد. بخصوص اگر عدسي هاي تجويز شده ضخيم هستند ،فريم انتخابي بايد تا حد امکان کوچک باشد که مسئول قسمت فروش مي تواند شما را در اين مورد که کدام فريم ضخامت شيشه را کمتر نشان مي دهد ، راهنمايي کند.
 زمان استفاده از عينک
  آيا عينک بسته به نوع و ميزان عيب انکساري فقط براي موارد خاصي (مثل مطالعه) تجويز شده يا استفاده از آن براي همه ساعات بيداري توصيه شده است؟
     به کودک خود حق انتخاب بدهيد و در نظر داشته ياشيد که او از زدن عينکي که دوست ندارد ، به بهانه هاي مختلف خودداري خواهد کرد. درضمن سعي کنيد فريم انتخابي خيلي مطابق مد نباشد که در اين صورت مجبوريد براي سال بعد ، فريم ديگري تهيه کنيد.
  پلاستيکي يا فلزي (سيمي)
 فريم هاي کودکان نيز مثل انواع بزرگسالان هم ازنوع پلاستيکي وهم ازنوع فلزي ساخته مي شوند . بسياري از سازندگان ، فريم هاي کودکان را به سبک بزرگسالان مي سازند که کودکان نيز اين فريم ها را دوست دارند .
      در گذشته فريم هاي پلاستيکي بعلت وزن کم ، استحکام زياد وقيمت ارزان انتخاب مناسبي براي کودکان بود ولي درحال حاضرکارخانه داران فريم هاي فلزي را نيز باهمان مشخصات توليد نموده اند .
      توجه داشته باشيد اگر کودک شما به بعضي از مواد حساسيت دارد ، از مسئول قسمت فروش درمورد اينکه آلياژکدام فريم کمتر حساسيت زا مي باشد ، راهنمايي بخواهيد .
 پل بيني مناسب
 ازآنجايي که بيني کودکان به رشد کامل خود نرسيده است ، يکي از نکات مهم در انتخاب عينک کودکان پل بيني مناسب مي باشد . فريم هاي فلزي بعلت داشتن پل بيني قابل تنظيم مناسب تر مي باشند و قرار گرفتن فريم هاي پلاستيکي در روي بيني کوچک کودکان مشکل تر است . اگر پل فريم و بيني کودک متناسب نباشد ، به خصوص بعد از نصب شيشه هاي عينک ، اين عدم تناسب موجب سر خوردن عينک به سمت پايين خواهد شد .
 دسته هاي فريم
     فريم هاي پشت گوش فنر دار که دسته آن ها دور گوش مي پيچد ، گزينه مناسبي براي کودکان نوپا هستند و از سر خوردن وافتادن عينک جلوگيري مي کنند . البته اين فريم ها در مواردي که عينک دائمي نيست ، خيلي مناسب نمي باشند .
 لولا هاي ارتجاعي (فنري)  
    فريم هاي لولا فنري براي کودکان مناسب هستند . اين لولا ها موجب مي شوند که دسته هاي فريم بدون آسيب ديدن قابليت خم شدن به سمت خارج را داشته باشند (بفزض اگر کودک با عينک بخوابد )  .