روش انتخاب فريم مناسب

اگر به عينک نياز داريد در مورد شکل آن بي تفاوت نباشيد.يک عينک مناسب مي تواند زيباييهاي چهره را بيشتر بنماياند و از زشتي ديگر قسمتها نيز بکاهد.براي مثال اگر چشم هاي شما زيباترين بخش صورت است،شيشه عينک را بزرگ انتخاب کنيد تا روي چشم ها تاکيد بيشتري شود.اگر بيني خوش تراشي داريد،پيش از انتخاب عينک مطمئن شويد،بخشي از بيني را نمي پوشاند و از زيبائيش نمي کاهد.
شکل صورتتان را در نظر بگيريد!
پيش از انتخاب عينک،فرم صورتتان را در نظر بگيريد.اگر نمي توانيد بفهميد صورتتان چه شکلي است،يک مداد چشم نرم برداريد و جلو آينه خطي دور صورتتان بکشيد.آن وقت متوجه مي شويد که چه فرمي دارد و مي توانيد عينک مناسبي انتخاب کنيد.
اگر صورت گردي داريد...
براي صورت هاي گرد قاب عينکي که زير چشم مقداري محوطه خالي داشته و قسمت بالاي عينک روي ابرو قرار گيرد و تقريباً صاف باشد مناسب است.از عينک هايي که به طرف شقيقه ها باريک مي شوند اجتناب کنيد.
اگر صورت مربع شکلي داريد...
صورت هاي مربع بايد از قاب عينکهاي مربع و يا مستطيل شکل بپرهيزند. شکل گرد براي اينگونه صورتها بهترين است.قاب عينک هاي پهن که عمق کمتري دارند مناسب تر هستند.
اگر صورت درازي داريد...
قاب عينک هاي پهن و چهار گوش از درازاي صورت مي کاهند و فرم چهره را متناسب تر نشان مي دهند.
اگر صورتتان شبيه به قلب است؟اينگونه صورتها با قاب عينک هاي زاويه دار متناسب است،اما نبايد زياد گود باشد و روي خط ابرو ها و شقيقه ها بايد تاکيد بيشتري داشته باشد.قاب عينک خيلي ضخيم مناسب نيست.
اگر بيني بزرگ يا کشيده داريد...
قاب عينک هاي ضخيم و تيره متناسب با اينگونه بيني هاست.قاب عينک هاي باريک روشن و يا فلزي سبب مي شود اينگونه بيني ها بزرگتر و کشيده تر به نظر برسند.
اگر بيني کوتاه داريد...
کساني که بيني کوتاه دارند بايد از قاب عينک هاي روشن استفاده کنند.قاب هاي فلزي براي اينگونه بيني ها مناسب است،زيرا طوري قرار مي گيرد که بيني را کشيده تر نشان مي دهد.
رنگ عينک
اگر از قاب هاي رنگين استفاده مي کنيد،در صورت امکان رنگي متناسب با رنگ مو و چشم خود برگزينيد.براي مثال قاب عينک آبي و سبز براي موهاي قهوه اي روشن و چشم هاي ميشي مناسب است.
به نوع عدسي هاي عينک توجه داشته باشيد!
اگر به هنگام ورزش،از عينک استفاده مي کنيد،حتماً عدسي هاي آن را از نوع پلاستيک انتخاب کنيد.براي اسکي يا اسکي روي آب،عينکي مناسب است که خاص اين کار ساخته شده باشد,زيرا عينک هاي معمولي قادر نيستند چشم را در برابر اشعه خورشيد کاملاً مصون دارند.