بلفاريت

التهاب لبه پلک ها بلفاريت گفته مي شود .علل بلفاريت عبارتند از:
سبوره درنوع تفلسي
استافيلوکوک در نوع زخمي
تحريک هاي ناشي از دود ولوازم آرايش
ما ليدن چشم ها درمبتلايان به عيوب انکساري بخصوص آستيگماتيسم
 درمان بلفاريت رفع علت آن مي باشد. نوع تفلسي بسيار مقاوم به درمان است وممکن درمان آن يک سال طول کشد.دراين نوع بلفاريت علاوه از درمان داروئي استفاده ازشامپو بچه جهت شستشوي مرتب چشم ها در طول درمان مفيد خواهد بود.